صنعت ساختمان و ساختمان سازی

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

صنعت ساختمان و ساختمان سازی (صنعت ساختمان)

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

کمیسیون سلطنتی در داخل صنعت ساختمان و ساختمان سازی
ارائه توسط گروه صنعتی استرالیا در پاسخ به مقالات ۱-۵

۱ـ مقدمه : این لایحه به بررسی مقالات ذکر شده توسط کمیسیون سلطنتی در صنعت ساختمان سازی و ساختمان می پردازد .

مقاله یک ـ بازنگری طبیعت و عملیات ساختمان و ساختمان سازی (صنعت ساختمان)
// دو ـ وضعیت آماری برای ساختمان وساختمان سازی
// سه ـ تولید و عملکرد در ساختمان و ساختمانسازی
// چهار ـ موضوعات اداری مربوط به ساختمان و ساختمان سازی
// پنج ـ ویژگی های اصلی در قراردادها و توافقات ساختمان

این مقاله باید به همراه اظهارات گروه Ai خوانده شود که به وسیله کمیسیون سلطنتی در نوامبر ۲۰۰۱ و مارس ۲۰۰۲ فایل شد .

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

۲ـ گروه Ai ـ گروه Ai حدود ۱۰۰۰۰ کارمند در هر ایالت و حوزه حکومتی دارد .

اعضاء بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خروجی را فراهم می کنند و بیش از ۱ میلیون

نفر مردم را بکار می گیرند و صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار را دارند .
گروه Ai روابط طولانی با تمام سهامداران در صنعت ساختمان سازی دارند که

شامل مالکان پروژه ها و پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی است . بسیاری

ازاین سهامداران اعضای گروه Ai هستند و مشتریانی می باشند که خدمات

گروه Ai را برای پروژه های خاص بدست می آورند . اعضای ما در ساختمان

سازی و مهندسی دست دارند . خدمات ارائه شده توسط گروه Ai برای

پروژه های ساختمانی شامل این موارد است :

• طرح ریزی استراتژیک ، طراحی ، توسعه ، مذاکره و اجرای ساختمانهای اداری (صنعت ساختمان)

• توصیه و نمایش برای مشتریان ، پیمانکاران و پیمانکاران جزء
• ایمنی و بهداشت شغلی و خدمات محیطی
• توسعه آموزش ومهارت وخدمات مربوطه

• تعیین استراتژی های مدیریت و تعیین هویت

۳ـ موضوع مقاله اول ـ بازنگری طبیعت و عملیات ساختمان و صنعت ساختمان

گروه Ai محتوای مقاله یک را که با موضوع طبیعت و عملیات صنعت ساختمان

و ساختمان سازی می باشد ، در نظر گرفته است .
مقاله توصیف دقیق و مفیدی از طبیعت صنعت ، بازیگران اصلی و فعالیت های

اصلی ارائه می کند . در اینجا موضوعات ویژه ای وجود ندارند که گروه Ai بخواهد

بطور خاص اظهار نظر کند .

۴ـ موضوع مقاله دو ـ موارد آماری برای ساختمان و صنعت آن

با توجه به بحث مقاله دو ، گروه Ai ، هیچ عدم دقتی در محتوا را آشکار

نکرده است .
مقاله یک ، گردآوری مفید از آمار مربوطه را ارائه می کند .

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

۵ـ موضوع مقاله سه ـ تولید و عملکرد در صنعت ساختمان (صنعت ساختمان)

این مقاله از تولید و عملکرد در ساختمان سازی از نظرات گوناگون استقبال

می‌نماید . نظرات گروه Ai در این مورد چنین هستند .
۱ـ۵ ـ چگونه ساختمان صنعت و رقابت در صنعت بر روی تجارت و بهبود عملکرد

و تولید مرتبط با عملیات صنعتی وروابط آن تاثیر می گذارد .
رقابت در صنعت ـ صنعت ساختمان دراسترالیا توسط رقابت شدید معین می‌گردد .

چنین رقابتی منجر به حصول سطوح بالای تولید در صنعت شده است . صنعت

درمعرض فشارهای بین المللی از طریق مالکیت خارجی بسیاری از شرکت

های قراردادی بزرگ می باشد . این امر تراز نامه ها و سطوح سرمایه‌گذاری

وسیعی را برای بازار فراهم کرده است که پیمانکاران استرالیایی را قادر به

تعهد و قبول پروژه های فراسازه ای عمده نموده است .

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

مقایسه های بین المللی مشخص می کنند که صنعت ساختمان سازی استرالیا بر حسب

عملکرد تولیداتش درست عمل می کند . در گزارش تهیه شده برای انجمن

پیمانکاران استرالیایی توسط اقتصاد دسترس و عملیات رقابت جهانی در

سال ۱۹۹۹ یافته های زیر مطرح شدند :
• قابلیت تولید کارگر در صنعت ساختمان استرالیا بالا است .
• ساعت های سالیانه هر کارمند ساختمانی بالا است .

• استرالیا کمترین قیمت های محصول ( خروجی ) ساختمانی هر کشور

را درنمونه داشت .
• قیمت های ساختمان سازی در مقایسه با قیمت های اقتصادی کم بودند .
در بررسی سال ۱۹۹۵ (سکوهای رشد برای یک استرالیایی رقابت کننده )

مکینزی متوجه گردید که سطح تولید متوسط صنعت نزدیک به بهترین سطح

جهانی بود . بررسی مکینزی دو عامل محرک اصلی تولید بالا را در ساختمان

سازی تعیین نمود. اولین مورد رقابت صنعت فشرده است که انتقال

گسترده فرآیندهای تولید ابتکاری را تشویق کرد . صنعت ساختمان فواید

یک محیط قانونمند و آسوده تر را جمع آوری کرد . موانع کم برای ورود

منجر به یک صنعت رقابتی بالا با تعداد زیادی از بازیگران شده اند . این

شرایط بدان معنی بوده اند که فرآیندهای تولید ابتکاری در سراسر صنعت

استرالیا شروع به گسترش یافته است .

 

دومین عامل در بررسی مکینزی عبارت بود از یک بهبود در روابط صنعتی ؛ (صنعت ساختمان)

مکینزی درباره کاهش اتلاف زمان ناشی از منازعات صنعتی از ۷۰۰ روز

کاری به ازای هزار کارمند در ۱۹۸۷ تا کمتر از صد روز کاری به ازای هزار

کارمند در سال ۱۹۹۴ صحبت می کند .
متاسفانه ، همانطور که توسط chart 3.30 در مقاله دو ذکر می شود

( خلاصه آماری برای ساختمان و ساختمان سازی) سطح منازعه صنعتی

در صنعت ، بویژه در استرالیای غربی و ویکتوریا باید مطرح گردد . تعداد

منازعات صنعتی بسیاری که در صنعت ساختمان سازی رخ می دهند ،

هر ساله میلیون ها دلار برای صنعت هزینه دارد . چنین منازعه ای از

سرمایه گذاری جلوگیری می کند و باعث می شود که پیمانکاران یک

حاشیه چشمگیر را در مزایده هایشان به صورت یک هزینه فوق العاده

برای کار صنعتی بوجود آورند .

صنعت ساختمان و ساختمان سازی

کارهای پیمانکاری در صنعت – اندازه ، طبیعت ، محل و پیچیدگی پروژه های ساختمانی

عمده منجر به یک زنجیره پیچیده از روابط پیمانکاری می شود . این کارهای

پیمانکاری یک تمرکز مهم را برای طرف های گوناگون درزنجیره پیمانکاری

فراهم می کند تا از منازعات صنعتی پرهیز نمایند حتی اگر این امر به معنای

قبول پی آمدهای روابط صنعتی باشد ( مثلاً توافق برای سازگاری با

تقاضاهای یکسان غیر معقول ).

این امر منجر به سطوح کارایی و تولید پایین تر می گردد . کارهای قراردادی

استاندارد در پروژه های ساختمانی عمده پیمانکاران را به قبول مسئولیت

برای خطرات احتمالی مدیریت همراه با هزینه های کارگر و تاخیر برای اتمام

کار می نماید . پیمانکاران اصلی مسئول کلی پروژه هستند و آنها

دارای رابطه پیمانی مستقیم با پیمانکاران جزء می باشند که کار را قبول

می کنند . پیمانکاران جزء دارای یک رابطه پیمانی با پیمانکاران جزء ـ جزء

هستند که قسمت عمده کار پروژه را انجام می دهند . یعنی پیمانکار

اصلی که بخش عمده خطر احتمالی ( ریسک) را در نظر می گیرد ، هیچ

ارتباط قراردادی مستقیمی با پیمانکاران جزء ـ جزء ندارد که رفتار آنها

می تواند بر روی آن ریسک تاثیر بگذارد .

 

رضا رحیمی