صنعت معماری

صنعت معماری

صنعت معماری چیست

برای استخدام شرکت معماری به سایت ساختمانچی سر بزنید.

صنعت معماری چیست؟

استخدام شرکت معماری

استخدام شرکت معماری

این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که به واقع صنعت معماری چیست؟

معماری علم است یا هنر؟

حوزه نفوذ معماری تا به کجاست؟

جایگاه رشته معماری در علم ساختمان کجاست؟

استخدام شرکت معماری چیست؟

و سوالاتی از این قبیل که ذهن هر فرد حتی خود معماران را گاهی اوقات مشغول می کند.

معماری به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم، از پیشینه ای کهن برخوردار است.

از زمانی که انسان پا به عرصه حیات نهاد،

و دگرگونی های بسیاری را به خود دیده

و به واسطه همین دگرگونی ها در طی زمان تعاریف آن نیز تغییر کرده است.

معماری پدیده ای است که طی هزاران سال وجود داشته است

و نمونه های آن به شکل بناها و ساختمانهای متعدد در جهان پراکنده می باشد.

برای استخدام در شرکت معماری باید بر خی از معانی آنرا بدانیم:

معانی معماری

امروزه واژه «معماری» در دو معنای وابسته بکار می رود.
1) معماری به عنوان فرآیند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده استو به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایۀ

 • علمی – تجربی ،
 • هنر و فناوری ساخت

پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می گیرد. 2) معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده استو به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است.این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می رود. 

واژه معماری در زبان عربی

از ریشه «عمر» به معنای

 • عمران
 • آبادی
 • آبادانی

«معمار» بسیار آباد کننده است.

در زبان فارسی

برابرهای گوناگونی برای آن آمده است مانند

 • «والادگر»
 • «رازیگر»
 • «بانی گر»
 • «مهراز»

مهراز واژه ای است که از دو بخش «مه» یعنی بزرگ و «راز» یعنی سازنده درست شده استاین واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. 

در زبان لاتین

نیز برای معمار واژه «Architect» کهریشه آن به دو کلمه «Archi» به معنای سر، سرپرست ورئیس و «tecton» به معنای سازنده بر می گردد،که کاملاً همتراز با واژه مهراز می باشد.

لوکوربوزیه:
او در تعریف معماری نوشته است:
” معماری بازی استادانه، صحیح و باشکوه توده‌هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می‌شوند.
چشمان ما برای مشاهده‌ی صورت ها (فرم ها) در روشنایی ساخته شده‌اند،

نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند،

 • مکعب ها
 • مخروط ها
 • کره‌ ها
 • استوانه ها
 • هرم‌ ها

صورت های بزرگ اولیه‌ای هستند که نور آن را به گونه‌ای ممتاز آشکار می‌کند،

تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است.

به همین دلیل است که این ها صور زیبا، زیباترین صور‌اند.

همه کس، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است.

این امر به ماهیت هنرهای تجسمی مربوط می‌شود.

منوچهر مزینی:
ایشان در مقدمه ی مفصلی که بر کتاب عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی نوشته است،

شش عامل ارزشیابی معماری را مورد توجه قرار داده است:

” این عوامل بر معماری تأثیر می­گذارند یا از آن تأثیر می­پذیرند و یا اصولاً اساس معماری را پدید می­آورند.

این شش عامل را به ترتیب زیر می­توان توصیف کرد:

“۱- محیط:

هیچ اثر معماری را نمی­توان و نباید بدون توجه به محیط طرح کرد و ساخت،

زیرا محیط هم بر معماری تأثیر بسیار دارد و هم از آن تأثیر می­پذیرد.

مراد از محیط، در این بحث کلیه عوامل طبیعی و یا ساخته و پرداخته انسان است،

که اثر معماری در جوار آن و یا در میان آن ساخته می­شود.

۲- مردم:

در معماری اساسی­ ترین عامل مردم­انند.

از این رو، معنای هر اثر معماری بدین اصل وابسته است که

این اثر معماری تا چه اندازه آسایش مردم را تأمین می­دارد و در پاسخ به نیازهای ایشان کارا است.

البته مردم نه تنها از نظر بیوگرافی:

 • تعداد
 • جنس
 • ساخت

نکاتی مانند آن در معماری اهمیت دارند و در تحلیل­های معماری باید شناسائی شوند،

بلکه

 1. نیازها
 2. خواست­ها
 3. عادات
 4. اعتقادات
 5. باورها
 6. شیوه زندگی مردم

در معماری اهمیت فوق­العاده و اساسی دارند.

۳- امکانات:

تمام عوامل اعم از کالبدی یا غیر کالبدی «ذات یا معنی» است که سبب تحقق یک اثر معماری می­شود.

هنگامی که امکانات شامل مصالح و روش­های ساختمانی می­شود، از معماری جدائی‌ناپذیرند.

امکانات تنها ذاتی و یا کالبدی نیستند.

امکانات مالی نیز ممکن است باعث تحقق یک پروژه معماری شود و یا آن را زنده به گور سازد.

۴- اندازه ها و استانداردها:

کتب و مراجعی که تعیین می­کنند فعالیت­های گوناگون آدمی، از نظر معماری به چه میزان فضا نیاز دارد.

همچنین بسیاری از عوامل معماری همچنان در و پله و سقف اندازه­های معین و استاندارد شده­ای یافته­اند.

اندازه­ها و استانداردها در معماری از یک طرف در پاسخ به نیازهای کالبدی آدمی باید در معماری پاسخ گفته شوند،

اما از تأثیر آن­ها بر روان آدمی غافل نباید بود.

ممکن است یک فضای معماری به خوبی طرح شده باشد

و واجد همه اسباب و وسائلی که برای آسایش زندگی لازم است مانند

 • میز
 • صندلی
 • کولر
 • بخاری

باشد،

صرفاً به علت اندازه نامناسب خود و محدودیتی که ممکن است در آزادی حرکت و دید فراهم آورد

بر ساکن خود فشارهای روانی وارد آورد.

۵- نظم فضائی:

معماری به حکم ماهیت خود در فضا تحقق می یابد و چون چنین است به نظم فضائی نیاز دارد.

از این رو، هر چقدر خوب روابط اجزاء معماری را در دو بعد تنظیم کنیم،

آن چه در حقیقت باید مورد توجه قرار گیرد روابط اجزای معماری در فضا و نظم آن­ها است.

اما فضاها نه تنها باید پاسخ‌گوی نیازهای مادی آدمی باشند،

بلکه از تأثیر غیر مادی(روانی) فضاهای معماری نباید غافل بود.

چون معماری باید مدام در پی آن باشد

که علاوه بر آسایش بر یکنواختی و کسالت ناشی از زندگی عادی بر خور و خواب فائق آید،

ایجاد فضاهائی که محظوظ­کننده باشد و روح و ذهن را بنوازد،

اهمیت فوق العاده دارد.

فضاهای معماری منشاء

 • احترام
 • شادمانی
 • بیم
 • چیرگی
 • عبودیت
 • وحدت
 • کیفیاتی

نظیر آن ها بوده اند.

 • اصطلاحاتی چون
 • حجم های پر و خالی
 • فضاهای عمومی
 • فضاهای خصوصی
 • فضاهای باز
 • فضاهای بسته

اکنون اصطلاحاتی شناخته شده در معماری هستند.

از اهم وظائف معماری پدید آوردن سازمان و نظامی است

که پیوند این فضاها را با مشخصاتی که ذکر آن گذشت، میسر دارد.

برای اطلاعات بیشتر در استخدام شرکت معماری به اپلیکیشن ساختمان چی سر بزنید

امیر حسین صادقی